فهرست خدمات تخصصی

برخی مشتریان ما:

  • بانک ملت، بنیاد فرهنگی ملت
  • روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور
  • شرکت کروز
  • روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران
  • مجموعه ارگ آزادی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
  • شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت - اویک
  • خاورزمین سیستم کیش
  • گروه شرکتهای تانیر
  • مرکز ترویج حاکمیت و مسئولیت اجتماعی شرکتها
  • دانشگاه ادیان و مذاهب
  • هیات فوتبال استان تهران
  • شرکت پخش البرز
  • دانشگاه حکیم سبزواری
  • دانا انرژی (ژئوفیزیک دانا)
  • سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان
  • پژوهشگاه فرهنگ و هنر
  • اتحادیه بین المللی صنایع آسیا و اروپا
  • روابط عمومی شهرداری سبزوار
  • سازمان مهاجرتی W.I.P
  • سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی  سبزوار