فهرست خدمات تخصصی

طراحی جلد کتاب بهترین باش؛ برقراری ارتباط موثر با دیگران

تمرکز موضوع کتاب بر روی این مساله بود که چطور می توان در یک گروه اجتماعی نسبت به دیگران متمایز و برتر بود. بنابراین برای طرح جلد چاپ تازه این کتاب، از ایده بازی قدیمی «پالام پلوم پلیش» استفاده و عکاسی شد. طبعا در این بازی گروهی نیز، متمایز بودن نسبت به سایرین، فرد را برنده و برتر می کند. همچنین کف دست نماد صداقت، سخاوت و استقبال از برقراری ارتباط (در مقابل پشت دست) نیز هست.

این کتاب که توسط لیندا آدامز و الینور لنز تالیف شده بود، توسط مهدی قراچه داغی ترجمه شده و نشر آسیم آنرا منتشر نموده است.

تصاویر دیگر این پروژه را ببینید:

برخی مشتریان ما:

 • بانک ملت، بنیاد فرهنگی ملت
 • روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور
 • شرکت کروز
 • روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران
 • مجموعه ارگ آزادی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
 • شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت - اویک
 • خاورزمین سیستم کیش
 • گروه شرکتهای تانیر
 • مرکز ترویج حاکمیت و مسئولیت اجتماعی شرکتها
 • دانشگاه ادیان و مذاهب
 • هیات فوتبال استان تهران
 • شرکت پخش البرز
 • دانشگاه حکیم سبزواری
 • دانا انرژی (ژئوفیزیک دانا)
 • سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان
 • پژوهشگاه فرهنگ و هنر
 • اتحادیه بین المللی صنایع آسیا و اروپا
 • روابط عمومی شهرداری سبزوار
 • سازمان مهاجرتی W.I.P
 • سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی سبزوار